POMPA CIEPŁA TECHNIX TX-9500

Pompa na podzespołach PANASONIC – najwyższa jakość, POLSKA gwarancja Pompa ciepła TECHNIX TX-9500 to nowoczesna pompa powietrze – woda typu monoblok. Charakteryzuje się najwyższą wydajnością wśród pomp polskiej produkcji i jest przy tym ekologiczna. Dotykowy, 7″ wyświetlacz sprawia, iż obsługa jest prosta, intuicyjna, a użytkownik ma bieżący podgląd na wszystkie istotne parametry pracy urządzenia.

TRYBY PRACY POMPY CIEPŁA TX-9500

  • C.W.U. – pompa ciepła nagrzewa tylko ciepłą wodę użytkową
  • C.O. – pompa ciepła nagrzewa tylko instalację C.O., bez podziału na podłogówkę i grzejniki
  • C.W.U. + C.O. – pompa ciepła nagrzewa ciepłą wodę użytkową oraz bufor lub instalację C.O. (bez podziału na podłogówkę i grzejniki). Tryb ten pracy posiada priorytet C.W.U. co oznacza, że nadrzędnym zadaniem jest grzanie ciepłej wody użytkowej – woda będzie ciepła a nie letnia podczas dużego obciążenia pracy
  • C.W.U. + podłogówka – pompa ciepła nagrzewa ciepłą wodę użytkową oraz instalację ogrzewania podłogowego. Ten tryb również posiada priorytet
  • C.W.U. C.W.U. + podłogówka + C.O. – pompa ciepła nagrzewa ciepłą wodę użytkową oraz C.O. i steruje instalacją ogrzewania podłogowego. Ten tryb pracy posiada priorytet C.W.U.
  • chłodzenie – pompa działa jak standardowa klimatyzacja, lub obniża temperaturę w instalacji podłogowej, co powoduje obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Jest to najwydajniejszy system klimatyzacji, nie musimy narażać się na szkodliwe działanie standardowej klimatyzacji
  • chłodzenie + grzanie C.W.U. – pompa ciepła działa w trybie klimatyzacji, podgrzewając jednocześnie C.W.U.

 

PANEL STERUJĄCY

Panel sterujący pompy ciepła TX – 9500 składa się ze panelu HMI wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800 x 480 dpi. Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu regulator pompy ciepła może regulować szeregiem funkcji:

• sterowanie pracą pompy CO,

• sterowanie pracy pompą CWU,

• sterowanie pompą cyrkulacyjną,

• sterowanie siłownikiem zaworu trój- lub czterodrogowym, dzięki zastosowaniu portu microUSB możliwa jest aktualizacja oprogramowania.

Po włączeniu urządzenia do zasilania, na ekranie panelu sterującego pojawia się na kilka sekund ekran logowania a następnie ekran główny. Widok ekranu głównego może się zmieniać w zależności jaki tryb pracy pompy ciepła jest aktualnie wybrany.

POMPA SPEŁNIA SUROWE NORMY I DYREKTYWY:

2011/65/EU – Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHSII
2009/125/EU – Dyrektywa w sprawie ekoprojektu
2014/35/EU – Dyrektywa niskonapięciowa
2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
2017/1369/EU – Etykietowanie efektywności energetycznej
2014/68/EU – Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych
2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa

Zgodność została sprawdzona z wymogami następujących norm:

EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013