Regulamin promocji GWARANCJA MOCY

1. Zamawiający może skorzystać z promocji „Gwarancja Mocy”.
2. W ramach promocji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pompy ciepła
na pompę ciepła o większej mocy niż pierwotnie dobrane urządzenie grzewcze.
3. Promocja polega na wydaniu „Certyfikatu Doboru Pompy Ciepła” po weryfikacji ankiety doboru pompy ciepła z awartego
w umowie sprzedaży i montażu systemu grzewczego przez dział techniczny wspólnie w rozmowie z Zamawiającym.
4. W przypadku, gdy po montażu urządzenia grzewczego okaże się, że została dobrana
pompa ciepła o zbyt małej mocy Wykonawca zobowiązuje się do jej wymiany na większą,
a Zamawiający pokryje tylko kwotę związaną z różnicą w mocy urządzenia grzewczego. Wymiana
pompy ciepła obowiązuje do 5 lat od daty montażu (uruchomienia) urządzenia grzewczego.
5. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Słoneczny Doradca PL Sp. z o.o.
z siedzibą w Pleszewie, ul. Kaliska 163/3, 63-300 Pleszew, adres do korespondencji: ul. Długa 76, 63-400
Ostrów Wielkopolski. Podstawą przetwarzania danych Zamawiającego jest jego zgoda. Dane osobowe są
przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy i promocji. Dane osobowe Zamawiającego po
wyrażeniu przez niego dobrowolnej zgody będą mogły być przetwarzane również w celach marketingowych,
handlowych i promocyjnych. Odbiorcami danych Zamawiającego mogą być podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną Administratora danych. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez okres
trwania umowy i promocji oraz po ich zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody do czasu wycofania
zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy i promocji.
6. SD nie ponosi odpowiedzialności w promocji „Gwarancja Mocy” w przypadku, gdy Zamawiający podał i potwierdził
błędne dane w ankiecie doboru pompy ciepła, instalacja grzejnikowa u klienta jest
niedomiarowana lub instalacja grzejnikowa będzie wymagała powyżej 45o
C przy temperaturze zewnętrznej do -10o
C.
7. Gwarancja na wymianę pompy obowiązuje na okres gwarancji producenckiej urządzenia grzewczego do 5 lat od daty
montażu (uruchomienia) urządzenia grzewczego pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów serwisowych.
8. Promocja „Gwarancja Mocy” obowiązuje od 10.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.